Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cao Bằng
 09/07/20  Chương trình tuần  92
Ngày 7 tháng 7 năm 2020 trường mầm non Cao Chương tổ chức tập văn nghệ cho các cháu chuẩn bị tổng kết năm học 2019-2020
 05/02/20  Chương trình tuần  119
Vào ngày 31 tháng 01 năm 2020( Tức ngày 07 tháng giêng năm canh tý ) Chi đoàn Trường mầm non Cao Chương tham gia tết trồng cây tại xóm Sơn Lộ( Phia Đeng ) Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng.
 05/11/19  Chương trình tuần  147
Ngày 28 tháng 10 cô và trò trường mầm non cao chương tổ chức hoạt động dạy học theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm